na start .:. forum .:. blog .:.   English versionkontakt / nota prawna
O nas
Fundacja Copernicus Project
Statut
Władze fundacji
Zespół Copernicus Project
Sprawozdania finansowe
dla prasy
Projekty
Near Space Program w Polsce
Plan lotów
Podsumowanie lotów
Lista rekordów
 
 

Szkółka Techniczna
Szkółka Technicznie - historycznie
zgłoszenia do Szkółki
 
 
Artykuły
miniSAT micro
Polecamy
materiały video
galerie
Współpraca
Napisali o Nas
Artykuły
Lot CP06_CP07 podjęcie kapsuły w obiektywie Jakuba SQ2WB oraz Marcina SQ2FRG
pokaż powiększenie
Lot CP05 - zdjęcia z kapsuły
pokaż powiększenie
Lot CP04 w obiektywie Kasi, Jakuba SQ2WB oraz Marcina SQ2FRG
pokaż powiększenie
więcej galerii »»
Dyplom Visegrad ARHAB Days

Regulamin Dyplomu Visegrad ARHAB Days
 
1. Wydawca dyplomu
Fundacja Copernicus Project, Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka, Polska
2. Partnerzy projektu
- Český radioklub
- Slovenský zväz rádioamatérov
- Magyar Rádióamatőr Szövetség
- Polski Związek Krótkofalowców
3. Cele dyplomu
Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. 
Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.
Nasz dyplom jest elementem integrującym środowisko radioamatorów ze wszystkich krajów grupy, ma propagować współpracę radioamatorów przy projektach związanych amatorskimi lotami balonów (ARHAB).
 
4. Czas trwania akcji dyplomowej
od 25.05.2013 do 30.06.2013
5. Warunki uzyskania dyplomu
a. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdobycie 50 pkt. wg klucza: 
- obowiązkowa łączność ze stacją okolicznościową organizatora SN0VBD – 20 pkt. 
- łączność ze stacjami okolicznościowymi pracującymi z okazji Visegrad ARHAB Days:
HA – HG0VBD – 15 pkt.
OK – OL13VBD – 15 pkt
- łączność ze stacjami indywidualnymi współpracującymi z organizatorem akcji – 5 pkt. 
- aktualny wykaz stacji rozdających punkty do dyplomu znajduje się na stronie www:
b. Łączności na wszystkich pasmach KF i UKF wszystkimi emisjami zgodnymi z posiadaną licencja.
c. Łączności z tymi samymi stacjami można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami (CW, SSB, emisje cyfrowe).
d. Nie zalicza się łączności przez przemienniki naziemne.
e. Warunki uzyskania dyplomu przez nasłuchowców są takie same jak dla nadawców, przy czym zamiast łączności należy przeprowadzić nasłuchy.
f. Dyplom jest bezpłatnyw wersji elektronicznej wysyłanej pocztą elektroniczną.
g. Istnieje możliwość uzyskania dyplomu w wersji drukowanej po opłaceniu kosztów pakowania i wysyłki. Koszt dystrybucji wersji drukowanej – 15 PLN (wysyłka krajowa) lub 5 Euro (wysyłka zagraniczna). Wpłat dokonujemy na konto:
 
Bank PEKAO S.A 
25124019361111001046895371
 
h. Płatności Paypal możliwe po zapytaniu mailowym.
i. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane.
 
6. Zgłoszenia na dyplom
Przyjmowane tylko drogą elektroniczną w terminie do  30.09.2013 r. 
Formularz zgłoszenia:
7. Aktualne informacje będą umieszczane na stronie organizatora www.nearspace.eu 
 
Regulamin obowiązuje od 25.05.2013  do 30.09.2013   

Regulamin w wersji PDF
 
Andrzej Hoffmann SP2FRY
Award Manager
Fundacja Copernicus Project 
 

 Partnerzy Projektu:
 
Fundacja Praca na Tak
 
Visegrad Fund  
Copyright © Copernicus Project '2007Powered by Web & Art sp. z o.o.
Licencja Creative Commons O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach działań Fundacji Copernicus Project,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.