Pomysł

Pomysł zrealizowania projektu wysłania kilku balonów daleko do atmosfery zrodził się na początku 2005 roku. Nie był on przypadkowy. Kiedyś przeglądając strony internetowe natrafiliśmy na taką, która traktował o szeroko rozumianej amatorskiej eksploracji atmosfery. Chęć dotknięcia tego, co jest poza naszym zasięgiem, bycia tam gdzie niewielu miało szansę być, to marzenie wielu ludzi. Również nasze...


Marzenia

WIARA

Kiedy patrzymy na zdjęcia wykonane przez aparaty fotograficzne umieszczone w kapsułach podwieszonych pod balonami, to wierzymy, że i my kiedyś wzniesiemy się i spojrzymy ludzkim okiem na naszą planetę.

Bezpieczeństwo

Co ważne, bezpieczeństwo oraz poszanowanie prawa, to ważny aspekt naszej działalności. Na każdy start balonu powinniśmy uzyskać zgodę Państwowej Agencji Żeglugi Powietrzej. 

Prawo

Podstawa prawna dotycząca ruchu lotniczego zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów ruchu lotniczego (z dnia 6 lutego 2008 r.). Przepisy ruchu lotniczego określają normy zawarte w Załączniku 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.).


Klasyfikacja balonów wolnych bezzałogo- wych

Lekki

balon wolny bezzałogowy, który przewozi ładunek użyteczny w postaci jednego lub więcej pakietów o łącznej masie 4 kg, o ile nie kwalifikuje się on jako balon ciężki według określenia pkt.3

Średni

balon wolny bezzałogowy, który przewozi ładunek użyteczny w postaci dwóch lub więcej pakietów o łącznej masie 4 kg lub więcej, jednak nie przekraczającej 6 kg, o ile nie kwalifikuje się jako balon ciężki według określenia pkt. 3.

Ciężki

balon wolny bezzałogowy; przewożący ładunek użyteczny, który: ma łączną masę 6 kg lub więcej; lub zawiera pakiet o masie 3 kg lub więcej; lub zawiera pakiet o masie 2 kg lub więcej o gęstości powierzchniowej wynoszącej więcej niż 13 gramów na centymetr kwadratowy; posiada linę lub inne urządzenie do podwieszania ładunku użytecznego, który wymaga siły uderzenia 230 niutonów lub wiecej dla oddzielenia podwieszonego ładunku użytecznego od balonu.

Wszelkie materiały wykorzystane do budowy ekwipunku są absolutnie dowolne pod warunkiem spełniania kryterium wagi oraz odporności na temperaturę (zarówno niską jak i wysoką).  Średnia wysokość na jaką docierają balony to przeszło 40 tyś. metrów.

Pamiętajmy:
Lot balonu wolnego bezzałogowego jest wykonywany w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla osób, mienia lub innych statków powietrznych oraz zgodnie z warunkami określonymi w Dodatku 5 (patrz Załącznik 2).

Zawsze aktualne przepisy znajdziemy na stronie